VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PETIT-BATEAU CZ

Základní informace

Osobní odběr: na prodejně lze nakupovat a vyzvedávat objednané zboží na této adrese:

Petit Bateau

Nákupní Galerie Myslbek, Na Příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha

Tel: +420 727 852 993

Email: prodejna@petit-bateau.cz

Otevírací doba: pondělí až sobota 9:00 - 20:00, neděle 10:00 - 19:00

Způsoby zasílání zboží v rámci České republiky: PPL - doručení do druhého dne od odeslání a Messenger po Praze

Způsoby zasílání zboží v rámci Slovenské republiky: PPL, doručení do dvou pracovních dnů od odeslání

Sledování zásilek: V den expedice automaticky odesíláme email s číslem balíku a s odkazem, kde lze sledovat vaši zásilku na internetových stránkách dopravce.

Přepravní služba PPL po ČR

 • Při nákupu nad 2500,- Kč je poštovné zdarma! (platí i pro zásilky zaslané na dobírku).
 • Cena za dopravu je 100,- Kč, v případě platby na dobírku 160,- Kč
 • Termín doručení je vždy druhý pracovní den od odeslání zásilky
 • Při platbě na dobírku lze platit hotově nebo platební kartou (řidič má s sebou terminál)
 • V den doručení Vás kontaktuje PPL pro upřesnění hodiny doručení

Messenger po Praze

 • Cena za dopravu je 200,- Kč
 • Doručení po Praze přímo v den objednání (objednávka musí být uhrazena a přijata do 17:00)

Osobní odběr v Praze

 • Osobní vyzvednutí v naší prodejně je zdarma
 • Za zboží lze platit hotově nebo platební kartou
 • V momentě, kdy pro Vás bude objednávka připravena, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu.
 • Objednávka je pro Vás připravena k vyzvednutí po dobu 5 kalendářních dnů.

Přepravní služba PPL po SR

Při nákupu nad 3000,- Kč je poštovné zdarma!

 • Cena za dopravu je 250,-Kč, 
 • V den doručení Vás kontaktuje PPL pro upřesnění hodiny doručení

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od prodávajícího také v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího.

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Petit Bateau CZ (dále jen "prodávající") v oblasti prodeje potřeb pro vaření a stolování, doplňků do domácnosti, kanceláře a na zahradu.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Provozovatelem Petit Bateau CZ je:

French Flair s.r.o.

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze pod Spis.zn. C 276003

Sídlo: Na Pískách 36, 160 00  Praha 6

Jednatel: Mgr. Filip Sobol

Linda Sobolová

IČO: 060 94 627

DIČ: CZ 060 94 627

Kupující

Kupujícím se rozumí:

a) spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

b) podnikatel - osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě platného právního řádu v ČR

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitel, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Pokud je uzavřena individuální smlouva s kupujícím, je nadřazena těmto obchodním podmínkám, resp., pokud je ujednání v individuální smlouvě odchylné od podmínek stanovených těmito VOP, použije se ujednání z individuální smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího - odesláním potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen přijetí kupní smlouvy (objednávky) potvrdit, nejčastěji odesláním potvrzení elektronickou poštou bezprostředně po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.petit-bateau.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím plnění z kupní smlouvy. Prodávající požaduje zaplacení zálohy nebo obdobné platby pouze v případě specifických požadavků zákazníka a o této skutečnosti bude zákazník vždy dopředu upozorněn.

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

Kupující má vždy možnost obrátit se telefonicky, písemně či jinak na prodávajícího se svou stížností, a pokud nebude stížnost kupujícího vyřízena kladně, má právo obrátit se stížností na příslušný státní orgán dohledu či státního dozoru.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a s tím souvisejících zákonných (zejména účetních) povinností a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou, kdy to vyžadují právní předpisy či za účelem distribuce zboží (sdělení jména a adresy dodání, telefonního čísla pro informaci o datu a čase dodání) a provedení platby za objednané zboží.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Kupující má právo (i) přístupu ke svým osobním údajům, (ii) na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, (iii) získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají kupujícího, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány a (iv) pokud tomu tak je, má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům. Kupující má rovněž právo (v) obdržet od prodávajícího osobní údaje, jež mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (vi) prodávající na vyžádání kupujícího tyto údaje předá třetí straně či třetím stranám. Kupující má také (vii) právo na opravu jeho osobních údajů nebo (viii) omezení jejich zpracování. Žádosti kupujícího prodávající vyhoví bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od jejího obdržení; tuto lhůtu může prodávající v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že se kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.petit.bateau.cz 24h denně, 7 dní v týdnu. Prodejna a výdejní místo má otevírací dobu pondělí až sobota 9:00 - 20:00, neděle 10:00 - 19:00.

IV. Ceny

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (viz „Základní informace“).

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, má prodávající právo kupujícímu předem potvrdit telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.petit-bateau.cz (dále jen „e-shop“)

elektronickou poštou na adrese prodejna@petit-bateau.cz

telefonicky na +420 727 852 993

osobně na prodejně Petit Bateau v NG Myslbek na Praze 1

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího

telefonický kontakt sloužící zejména pro případný kontakt přepravních společností za účelem doručení zboží kupujícímu

kód a název zboží dle ceníku

jednotkovou cenu

způsob platby a dopravy

dodací adresu, liší-li se od fakturační adresy kupujícího

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Při realizaci nákupu přes internetové stránky je kupující nabádán k vyplnění všech potřebných údajů.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující, spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatelem poštovních služeb.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodaní. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

Spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se spotřebitel rozhodne zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména spodní prádlo);

o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

VII. Platební podmínky

a) platba předem bankovním převodem

b) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

e) v hotovosti nebo kartou přes platební terminál při osobním odběru na prodejně Petit Bateau v NG Myslbek na Praze 1

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou v rámci ČR: Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou PPL. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodejna@petit-bateau.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Osobní odběr – Prodejna Petit Bateau: Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese NG Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1 . V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout. Objednvka je pro kupujícího připravena k vyzvednutí po dobu 14 kalendářních dnů.

IX. Odpovědnost z vadného plnění a záruka za jakost

Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího(viz níže) a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.8.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je platný od 20.8.2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.petit-bateau.cz a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Petit Bateau

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ ZBOŽÍ V OBCHODĚ

Prodejna Petit Bateau - Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1-Staré Město

I.

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou u prodaného zboží v záruční době. Stanovená záruční doba je 24 měsíců (není-li stanoveno jinak).

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

II.

Vyskytne-li se u prodaného zboží vada, je odpovědnost Prodávajícího vymezena následujícími způsoby:

1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. I odst. 3, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu zboží sám způsobil.

6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

7. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, jestliže:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu se jedná o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) vada spočívá v opotřebení zboží způsobeným obvyklým užíváním zboží,

c) vada vznikly při údržbě výrobku, jestliže Kupující nedodržel zásady údržby vyplývající ze symbolů pro údržbu uvedených na výrobku nebo na příslušném letáku.

d) má použité zboží vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí Kupujícím,

e) to vyplývá z povahy zboží.

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

f) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

g) na odstranění vady opravou věci,

h) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

nebo

i) na odstoupení od smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy se ve smyslu § 2002 občanského zákoníku rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatní případech se má za to, že porušení podstatné není.

9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle odst. 10 níže.

10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Kupující odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

12. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

13. Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 ve spojení s § 2165 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení, záruční doba tedy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

14. Práva Kupujícího vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla či prodejny. V případě, že Kupující uplatní u Prodávajícího právo z vadného plnění, potvrdí Prodávající Kupujícímu v písemné formě, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.

15. O oprávněnosti a vyřízení reklamace uplatněné Kupujícím rozhoduje reklamační technik společnosti French Flair s.r.o. ve lhůtě třiceti dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na lhůtě delší, přičemž vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník sepíše o reklamaci zápis v minimálně dvojím vyhotovení (pro každou stranu po jednom).

16. Při reklamaci zboží Kupující prokáže nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem o zakoupení výrobku, či jiným způsobem spolehlivě prokazujícím nákup výrobku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Reklamace se vyřizují v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

2. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20.8.2015.


Menu